Tag - akt notarialny Warszawa

maj 2016

CO TO JEST AKT NOTARIALNY

Zgodnie z treścią art. 1 §1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, wśród których znajduje się między innymi sporządzanie aktów notarialnych. Akt notarialny jest niewątpliwie najważniejszą czynnością notarialną. Sporządzany jest w celu udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego, jeżeli [...]

kwiecień 2016

Wpisy do ksiąg wieczystych będą dokonywane przez notariuszy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

W związku z uchwaleniem w dniu 17 marca 2016 roku ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – [...]