Author - Jacek Białecki

maj 2016

CO TO JEST AKT NOTARIALNY

Zgodnie z treścią art. 1 §1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, wśród których znajduje się między innymi sporządzanie aktów notarialnych. Akt notarialny jest niewątpliwie najważniejszą czynnością notarialną. Sporządzany jest w celu udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego, jeżeli [...]