Tag - Kancelaria notarialna Warszawa Wola

kwiecień 2016

Wpisy do ksiąg wieczystych będą dokonywane przez notariuszy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

W związku z uchwaleniem w dniu 17 marca 2016 roku ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – [...]