Kim jesteśmy


Kancelaria Notarialna prowadzona jest na zasadach spółki cywilnej przez Notariuszy, posiadających wieloletnie doświadczenie w prawie obrotu nieruchomościami, współpracujących z największymi podmiotami na rynku, w tym wieloma spółkami notowanymi na giełdzie papierów wartościowych. Notariusze dokonują także czynności z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa spółek handlowych.

Dowiedz się więcej

Rzetelna informacja


Notariusze udzielają niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, w tym informacji o wysokości opłat i podatków, a także o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów. Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące czynności notarialnych są udzielane nieodpłatnie.

Notariusze


Najnowsze artykuły


Wybrane specjalizacje


Prawo obrotu nieruchomościami

Obsługa rynku nieruchomości to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Notariusze świadczą profesjonalne usługi w zakresie spisywania umów dotyczących obrotu nieruchomościami: umów deweloperskich, umów przedwstępnych sprzedaży, umów ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży, warunkowych umów sprzedaży, umów przeniesienia własności nieruchomości.Dowiedz się więcej »

Prawo spółek handlowych

Prowadzimy wszelkie czynności notarialne wynikające z kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności sporządzamy umowy spółek prawa handlowego oraz czynności takie jak protokołowanie walnych zgromadzeń spółek, protokołowanie nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.Dowiedz się więcej »

Prawo rodzinne

Czynności z zakresu prawa spadkowego to istotna część naszych kompetencji. Sporządzamy umowy dokumentujące działy spadku i zniesienia współwłasności, testamenty, akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły otwarcia testamentu,
czy też oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.Dowiedz się więcej »

Zasady obowiązujące notariusza


Uczciwość

Rzetelność

Niezależność

Bezstronność

Tu nas znajdziesz

W okolicy kancelarii znajduje się duża ilość ogólnodostępnych miejsc parkingowych.


Zapytaj o bezpłatną konsultację

Wszelkie informacje dotyczące czynności notarialnych są udzielane nieodpłatnie.


8