Monthly Archives - kwiecień 2016

kwiecień 2016

Wpisy do ksiąg wieczystych będą dokonywane przez notariuszy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

W związku z uchwaleniem w dniu 17 marca 2016 roku ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – [...]

Kim jest notariusz?

Minister sprawiedliwości powołuje notariusza i wyznacza siedzibę jego kancelarii (którą jest miejscowość w której notariusz będzie prowadził kancelarię a nie konkretny adres pod którym kancelaria rzeczywiście będzie funkcjonować). Pierwotnie notariusz nazywany był rejentem, przy czym ta tradycyjna nazwa nadal jest w użyciu, głównie w kancelariach notarialnych w Warszawie oraz [...]